Mainnet

L1 Contract Addresses

Contract NameContract Address
L1BlastBridgeProxy0x3a05E5d33d7Ab3864D53aaEc93c8301C1Fa49115
L1StandardBridgeProxy0x697402166Fbf2F22E970df8a6486Ef171dbfc524
L1ERC721BridgeProxy0xa45A0c7C47DB8C6e99b2d7C4939F7f7Cf69C8975
L1CrossDomainMessengerProxy0x5D4472f31Bd9385709ec61305AFc749F0fA8e9d0
OptimismPortalProxy0x0Ec68c5B10F21EFFb74f2A5C61DFe6b08C0Db6Cb
ETHYieldManagerProxy0x98078db053902644191f93988341E31289E1C8FE
USDYieldManagerProxy0xa230285d5683C74935aD14c446e137c8c8828438
L2OutputOracleProxy0x826D1B0D4111Ad9146Eb8941D7Ca2B6a44215c76
SystemConfigProxy0x5531DcfF39EC1ec727C4c5D2fc49835368F805a9
LidoYieldProvider0x4316A00D31da1313617DbB04fD92F9fF8D1aF7Db
DsrYieldProvider0x0733F618118bF420b6b604c969498ecf143681a8

L2 Contract Addresses

Contract NameContract Address
L2ToL1MessagePasser0x4200000000000000000000000000000000000016
L2CrossDomainMessenger0x4200000000000000000000000000000000000007
L2StandardBridge0x4200000000000000000000000000000000000010
OptimismMintableERC20Factory0x4200000000000000000000000000000000000012
L2ERC721Bridge0x4200000000000000000000000000000000000014
OptimismMintableERC721Factory0x4200000000000000000000000000000000000017
USDB0x4300000000000000000000000000000000000003
WETHRebasing0x4300000000000000000000000000000000000004
L2BlastBridge0x4300000000000000000000000000000000000005
NrETHProxy0x9D020B1697035d9d54f115194c9e04a1e4Eb9aF7
NrUSDBProxy0x96F6b70f8786646E0FF55813621eF4c03823139C
WBTC0xF7bc58b8D8f97ADC129cfC4c9f45Ce3C0E1D2692

Note that the USDB, WETHRebasing, and L2BlastBridge addresses differ between mainnet and testnet.

Testnet

L1 Contract Addresses

Contract NameContract Address
L1BlastBridgeProxy0xc644cc19d2A9388b71dd1dEde07cFFC73237Dca8
L1StandardBridgeProxy0xDeDa8D3CCf044fE2A16217846B6e1f1cfD8e122f
L1ERC721BridgeProxy0x993385F8A2aD69dfa0884287801191DE9805Ff37
L1CrossDomainMessengerProxy0x9338F298F29D3918D5D1Feb209aeB9915CC96333
OptimismPortalProxy0x2757E4430e694F27b73EC9C02257cab3a498C8C5
ETHYieldManagerProxy0xed530ba33b4dc14572864bb9a776c9a42cf89fa5
L2OutputOracleProxy0x311fF72DfE214ADF97618DD2E731637E8F41bD8c
SystemConfigProxy0x329faF078c364A316e08Bf6A17B7Eee6ae75a613
TestnetYieldProvider0x26B1B9Ff3A25a7D6e4468fA94696e45d066c7d08

L2 Contract Addresses

Contract NameContract Address
L2ToL1MessagePasser0x4200000000000000000000000000000000000016
L2CrossDomainMessenger0x4200000000000000000000000000000000000007
L2StandardBridge0x4200000000000000000000000000000000000010
OptimismMintableERC20Factory0x4200000000000000000000000000000000000012
L2ERC721Bridge0x4200000000000000000000000000000000000014
OptimismMintableERC721Factory0x4200000000000000000000000000000000000017
USDB0x4200000000000000000000000000000000000022
WETHRebasing0x4200000000000000000000000000000000000023
L2BlastBridge0x4200000000000000000000000000000000000024